- garantie -

Op onze producten verlenen wij een garantie van 1 jaar, geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het product.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden, vallen niet onder de garantie.

Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd gebruik vervalt de garantie.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete product met uw aankoopbewijs terug te brengen bij de winkel waar het product aangekocht is.

De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.